U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

© Marc Johnson | Dreamstime Stock Photos© Marc Johnson | Dreamstime Stock Photos

Uitzendbureau

 

Veel ondernemingen maken gebruik van een flexibele schil om sterke wisselingen in hun personeelsbehoefte op te vangen. Daarbij vervult de Uitzendbranche de rol van intermediair. In die rol fungeert de Uitzendonderneming voor de duur van de uitzending als formele werkgever, met alle lasten en lusten die daarbij horen. Van de lasten bent u goed op de hoogte; U ziet immers een groot deel van uw omzet richting Belastingdienst gaan. Maar er zijn manieren om die lasten te drukken. Een aantal van die mogelijkheden is  hieronder opgenomen.

De algemene opinie bij die onderwerpen? “Te complex, niet geschikt voor grote aantallen kortdurende dienstverbanden en dus niet rendabel.” 

Wij zijn van mening dat de tijd aangebroken is dat ook Uitzendondernemingen optimaal gebruik gaan maken van de verschillende mogelijkheden. Met minimale inspanning van uw zijde en een maximale bijdrage aan uw winstgevendheid. Wij stemmen vooraf inhoudelijk af met de Belastingdienst en/of het UWV, zodat u zeker bent van een betrouwbare houdbaarheidsdatum van onze diensten. Wij kunnen U ondersteunen bij het managen van de volgende onderwerpen. 

  • Premiekorting en Premievrijstelling
  • Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA
  • Controle van de doorbelasting van uitkeringen in uw gedifferentieerde premie
  • Optimalisatie van uw sectorindeling