U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

© Kenneth Sponsler | Dreamstime Stock Photos© Kenneth Sponsler | Dreamstime Stock Photos

Midden- en kleinbedrijf

Als ondernemer heeft u veel te maken met allerlei wet- en regelgeving, zo ook op het gebied van de Sociale verzekeringen. Wij nemen u deze zorg graag uit handen en helpen u bij de invulling van uw wettelijke verplichtingen, zodat u de handen vrij heeft om te ondernemen. Speciaal voor de MKB-ondernemer stellen wij een helpdesk beschikbaar, zodat u snel antwoord heeft op uw vragen. Uw helpdesk kan worden uitgebreid naar een volledige back-office.

Dit full-service pakket bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Jaarlijkse toetsing op de juiste toepassing van de sectorindeling en sectorpremie
  • Jaarlijkse toetsing van de gedifferentieerde premie WGA (niet voor eigenrisicodragers)
  • Vanaf 2012 jaarlijkse toetsing van de gedifferentieerde sectorpremie (vangnet)
  • Jaarlijkse toetsing van de mogelijkheden met betrekking tot premiekorting en recht op ziekengeld van het UWV
  • Helpdesk voor de snelle beantwoording van vragen op het gebied van de Sociale verzekeringen
  • Eventueel voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen beslissingen van het UWV en Belastingdienst
  • Voor eigenrisicodragers WGA voeren wij het polismanagement uit en zorgen voor de optimalisatie van uw financiële voordeel met betrekking tot het eigenrisicodragen
  • Advies over de reïntegratie van uw zieke medewerker

Uw eigen afdeling Sociale verzekeringen binnen handbereik, tegen minimale kosten. Deelname aan dit unieke concept is op basis van een abonnement waarvoor een maandelijkse bijdrage verschuldigd is. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal werknemers in uw onderneming. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.