U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

© Lloyd Luecke | Dreamstime Stock Photos© Lloyd Luecke | Dreamstime Stock Photos

Grote(re) onderneming

Als grotere onderneming heeft u vast de beschikking over een eigen HR-apparaat en salarisadministratie. Het is onze ervaring dat de complexe vraagstukken op het gebied van de Sociale zekerheid een vaste regisseur moeten ontberen, met als gevolg dat kansen onvoldoende worden benut en risico's niet afgedekt zijn. Als onderneming loopt u daarbij grote financiële risico's. De regierol zoals wij die zien coördineert de vraagstukken tussen de verschillende disciplines zodat voorkomen wordt dat werkzaamheden niet, of op verschillende plaatsen dubbel worden uitgevoerd. Wij zijn continu op zoek naar kansen en ontwikkelen maatwerkoplossingen voor grote ondernemingen.

 

Het is onze ervaring dat bij ondernemingen die aan onderstaand profiel voldoen zich voldoende kansen op kostenbesparing voordoen.

  • Wij maken nauwelijks gebruik van de diverse subsidieregelingen, zoals premiekorting en premievrijstelling
  • Wij zijn betrokken (geweest) bij een fusie of afsplitsing van activiteiten
  • Wij overwegen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden
  • Binnen ons concern werken wij vanuit verschillende entiteiten met ieder verschillende activiteiten
  • Wij zijn een uitzendonderneming
  • Onze (hoofd-)activiteiten zijn de laatste jaren geleidelijk aan het veranderen

 

Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden voor uw onderneming te verkennen. Voor specifieke projecten werken wij volgens de formule van een success-fee. U loopt daarbij geen risico om te investeren zonder dat u concreet resultaat boekt. Dat risico nemen wij met vertrouwen in eigen kunnen voor onze rekening.