U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 © Anyaberkut | Dreamstime.com © Anyaberkut | Dreamstime.com

Onze dienstverlening beslaat het volledige terrein van de sociale zekerheid. Binnen dat brede en complexe vakgebied hebben wij een drietal speerpunten benoemt, waarvan uit ervaring blijkt dat ondernemingen daar de kansen in onvoldoende mate benutten.

Voor ondernemingen die eigenrisicodrager WGA zijn hebben wij een volledige WGA-backoffice ingericht. WGA-backoffice handelt alle taken in het kader van het eigenrisicodragen af. Zo controleren wij de declaraties van het UWV op juistheid, communiceren de benodigde informatie met de verzekeringsmaatschappij en zorgen voor de optimalisatie van het financieel voordeel dat gepaard gaat met het eigenrisicodragen.

Planningsmogelijkheden om uw premie te doen dalen? SV Optimaal brengt de mogelijkheden voor u in kaart. Doel daarbij is structurele besparingen te realiseren om uw lasten te verlagen. Niet zelden kunnen wij met terugwerkende kracht besparingsmogelijkheden realiseren, met als gevolg een interessante (eenmalige) extra incentive.

Uw gedifferentieerde premie wordt door ons vakkundig op juistheid beoordeeld.

Ondersteuning op interimbasis bij specifieke projecten, zoals de implementatie van eigenrisicodragen WGA of Ziektewet.

Wij benutten alle mogelijkheden! Dat kunt u zeggen nadat wij ons onderzoek hebben afgerond. Op basis van jarenlange ervaring kunnen wij aan de hand van de beschikbare informatie subsidiemogelijkheden in kaart brengen, die in individuele gevallen nog terugwerken met een periode van vijf jaar. Na afloop van ons onderzoek zorgen wij voor kennisoverdracht aan uw medewerkers zodat zij in staat zijn toekomstige kansen te signaleren en te benutten; een extra kwaliteit van iedere HR-medewerker.